Evidenční listy hlásných profilů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Hlásná povodňová služba >

Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční list je dokument, ve kterém jsou uvedeny základní informace o hlásném profilu kategorie A a B, jeho umístění a vybavení, směrodatné limity stupňů povodňové aktivity, způsob pozorování a hlášení a další údaje. Tyto údaje vede ČHMÚ na základě údajů od provozovatelů vodoměrných stanic a povodňových orgánů. Evidenční listy jsou uvedeny v tištěné verzi a zároveň jsou v digitální podobě v odkazech v tabulce hlásných profilů a na portálu ČHMÚ – hlásná a předpovědní povodňová služba:

ČHMÚ: Hlásná a předpovědní povodňová služba


Věcná část > Hlásná povodňová služba > Evidenční listy hlásných profilů

   | tisk | nahoru |

stránka b_hps_hp_el.htm aktualizována: 17.03.2022, publikována: 26.04.2022