Hlásné profily a jejich kategorie

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Hlásná povodňová služba >

Hlásné profily a jejich kategorie

Hlásné profily jsou základem pro výkon předpovědní, hlídkové a hlásné povodňové služby. Představuje soubor hlásných stanic – hlásných profilů kategorie „A“ a „B“,  který je tvořen vybranými limnigrafy, vodohospodářskými díly, srážkoměrnými stanicemi a profesionálními meteorologickými stanicemi. Sběrným a vyhodnocovacím centrem systému je ČHMÚ – pobočka Ostrava a vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.

Základní hlásné profily kategorie A jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Výběr hlásných profilů kategorie A provádějí regionální pracoviště ČHMÚ spolu se správcem povodí a tento výběr projednávají s Ministerstvem životního prostředí a místně příslušnými krajskými úřady. Jsou pozorovány pravidelně za normální situace i za povodně. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Pro operativní informovanost obcí v povodňovém úseku toku nebo při selhání spojení pozorovatele zajišťuje pozorování hlásného profilu také místně příslušná obec.

Doplňkové hlásné profily kategorie B jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na krajské – regionální úrovni. Výběr hlásných profilů kategorie B provádí krajský úřad Olomouckého kraje podle doporučení regionálního pracoviště ČHMÚ v Ostravě nebo správce povodí, Povodí Moravy s.p. Tento výběr projednávají s místně příslušnými obcemi. Pozorování zabezpečují místně příslušné obce. V případě, že v hlásném profilu kategorie B není instalována automatická stanice, zajistí povodňový orgán obce manuální pozorování v hlásném profilu s výše uvedenou doporučenou četností a hlášení zasílá na povodňový orgán ORP.

 

hmtoggle_arrow1Hlásné profily kategorie A, B

 

 


hmtoggle_arrow1Bystřice: ř. km 5,8: B: Velká Bystřice
hmtoggle_arrow1Morava: ř. km 272,8: A: Moravičany
hmtoggle_arrow1Morava: ř. km 251,14: B: Hynkov
hmtoggle_arrow1Morava: ř. km 232,3: A: Olomouc - Nové Sady
hmtoggle_arrow1Oskava: ř. km 20,9: B: Uničov

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
 

Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 10.06.2023
 

Pomocné hlásné profily kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby.

 

hmtoggle_arrow1Hlásné profily kategorie C

 

 


hmtoggle_arrow1Bystřice: ř. km 22: C: Hlubočky H1 (Bystřice)
hmtoggle_arrow1Bystřice: ř. km 13: C: Hlubočky H2 (Bystřice)
hmtoggle_arrow1Bystřice: ř. km 4,4: C: Bystrovany (Bystřice)
hmtoggle_arrow1Mlýnský p.: ř. km 11,84: C: Horka nad Moravou - Mlýnský p. H2
hmtoggle_arrow1Mlýnský p.: ř. km 2,01: C: Hladinoměr u Reálky
hmtoggle_arrow1Morava: ř. km 159,84: C: Chomoutov
hmtoggle_arrow1Morava: ř. km 155,53: C: Olomouc - Černovír
hmtoggle_arrow1Morava: ř. km 153,35: C: Olomouc - ul. Komenského
hmtoggle_arrow1Morava: ř. km 151,43: C: Olomouc - ul. Velkomoravská
hmtoggle_arrow1nepojmenovaný (403980001600): ř. km 3,42: C: Horka nad Moravou - Častava H1
hmtoggle_arrow1Trusovický p.: ř. km 3,98: C: Bohuňovice - ČOV (Trusovický potok)

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
 

Tabulka obsahuje 11 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 10.06.2023
 


Věcná část > Hlásná povodňová služba > Hlásné profily a jejich kategorie

   | tisk | nahoru |

stránka b_hps_hp.htm aktualizována: 17.03.2022, publikována: 10.06.2023