Hlásná povodňová služba

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizuje a řídí povodňový orgán obce a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

Hlídkovou službu zajišťují povodňové orgány prostřednictvím povodňových hlídek dle svých povodňových plánů. Hlídková služba je v období mimo povodňovou aktivitu zajišťována Magistrátem města Olomouce, odborem ochrany. V období povodňové aktivity provádí hlídkovou službu osoby jmenované Povodňovou komisí města dle situace a potřeby.

 

hmtoggle_arrow1Olomouc

 

 

Další informace: Kontrolní místa hlídkové služby a Obce výše a níže po toku v přílohách
Tabulka malých vodních elektráren 

Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ

V Průvodci naleznete přehled informačních zdrojů, popis a úskalí používaných předpovědních technik, interpretaci předpovědí, nové trendy v operativní (předpovědní) hydrologii a vyhodnocení hydrologických předpovědí. Průvodce rozdělen do tří sekcí:

 

Průvodce informacemi HPPS pro veřejnost

Průvodce informacemi HPPS pro povodňové orgány

Průvodce informacemi HPPS pro vodohospodáře

 

Vyhodnocení hydrologických předpovědí je v samostatné sekci. Obsahuje přehled vydaných předpovědí, jejich statistické zpracování a také povodňové zprávy z významných povodní posledních let.

 

Vyhodnocení hydrologických předpovědí

Povodňové zprávy


Věcná část > Hlásná povodňová služba

   | tisk | nahoru |

stránka b_hps.htm aktualizována: 17.03.2022, publikována: 10.06.2023