Předpovědní povodňová služba

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje ČHMÚ – pobočka Ostrava ve spolupráci se správcem povodí, Povodí Moravy s.p.. Předpovědní povodňová služba ČHMÚ zahrnuje i výstražnou službu, která je začleněna do tzv. Systému integrované výstražné služby (SIVS). Ta je koncipována jednotně pro všechny druhy nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů, tedy nejen pro povodně, ale také extrémní teploty, vítr, sněhové jevy a námraza, bouřky a dešťové srážky. Informace o vodních stavech, průtocích a tendencích ve vybraných povodňových hlásných profilech lze získat na internetových stránkách Povodí Moravy, s. p. nebo stránkách ČHMÚ.

Srážkoměrné stanice Povodí Moravy, s.p.

Stavy a průtoky na vodních tocích Povodí Moravy, s.p.

Český hydrometerologický ústav (ČHMÚ)

výstrahy

kombinovaná srážková informace (radar-srážkoměry)

indikátor přívalových povodní

Předpověď počasí: Meteopress, In-počasí

Aktuální meteorologická data: VentuSky

Lokální předpověď větru a počasí: Windy

Srážkové radary okolních států:

Evropské srážkové radary

Pro sumarizace údajů stavů, průtoků a srážek z jednotlivých povodí vytvořilo Ministerstvo zemědělství ČR stránky:

Vodohospodářský informační portál

Aktuální stavy hlásných profilů rozhodných pro správní území

Aktuální stavy srážkoměrů


Věcná část > Předpovědní povodňová služba

   | tisk | nahoru |

stránka b_predpoved.htm aktualizována: 17.03.2022, publikována: 26.04.2022