- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

ARRIVA MORAVA a.s.

ARRIVA MORAVA a.s.  - oblast Olomouc

- B -

Bělkovice-Lašťany - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Blatec - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

Bohuňovice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Bukovany - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Bystročice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Bystrovany - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

Česká televize, studio Olomouc

České dráhy, a.s. - Olomouc hlavní nádraží

Český rozhlas Olomouc

ČEZ Distribuce, a.s., Olomouc

ČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Ostrava

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

ČHMÚ - pobočka Brno

ČHMÚ - pobočka Ostrava

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Ostrava

Čísla hydrologického pořadí dílčích povodí

Čistírny odpadních vod (ČOV) - tabulka

ČIŽP Oblastní inspektorát Olomouc

ČRS MO Olomouc [7027]

ČRS MO Velká Bystřice [7043]

- D -

Dalkia Česká republika, a.s., divize Teplárna Olomouc

Daskabát - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

Dolany - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Doloplazy - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Doprava - mapa

Dopravní omezení

Dopravní podnik města Olomouce, a. s.

Dopravní služby

Drahanovice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Dub nad Moravou - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Důležité organizace - mapa

- E -

Elektrárny (MVE) - tabulka

EU: GDPR

Evakuační místa

IconEvakuace osob
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily

Evidenční listy povodňových plánů ORP

- F -

Fakultní nemocnice Olomouc

Fotografie - toky

- G -

GDPR

Grygov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily

Hlubočky - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Hlušovice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Hněvotín - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Horka nad Moravou - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Hygienické stanice

HZS - stanice Olomouc

HZS - Územní odbor Olomouc

HZS Olomouckého kraje

- Ch -

Charita Olomouc

Charváty - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- I -

informace - telefon

INNOGY, s. r. o. - pobočka Olomouc

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

katastrální území v ORP

Kategorie organizací

Kontakty

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Kontaminovaná místa - tabulka

Kozlov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Krajská povodňová komise Olomouckého kraje - pk 

IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

Krajská veterinární správa - Olomouc

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Krajské vojenské velitelství Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krčmaň - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

Křelov-Břuchotín - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- L -

Ledové jevy - tabulka

IconMísta ohrožená ledovými jevy
IconMísta ohrožená ledovými jevy

Lesy města Olomouce, a.s.

Libavá - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Liboš - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Litovel - pk 

Loučany - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Luběnice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Lutín - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- M -

Magistrát města Olomouc

Magistrát města Olomouc - Oddělení vodního hospodářství

Majetín - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Malé vodní elektrárny - tabulka

Městská policie Olomouc

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

Mladá fronta Dnes - Regionální redakce Olomouc

Moravská vodárenská, a.s.

Mrsklesy - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- N -

Náměšť na Hané - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Neprůjezdné komunikace

Normy

- O -

O2 Czech Republic, a.s. (pobočka v ul. Polská)

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Objekty dPP - mapa

Oblastní spolek ČČK Olomouc

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

Ohrožené objekty na tocích - tabulka

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Olomouc - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Olomoucký DENÍK

OLTERM & TD Olomouc, a.s.

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Hranice - pk 

IconPovodňové komise sousedních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Lipník nad Bečvou - pk 

IconPovodňové komise sousedních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Litovel - pk 

IconPovodňové komise sousedních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Olomouc - pk 

IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

ORP Prostějov - pk 

IconPovodňové komise sousedních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Přerov - pk 

IconPovodňové komise sousedních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Šternberk - pk 

IconPovodňové komise sousedních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Uničov - pk 

IconPovodňové komise sousedních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Zábřeh - pk 

IconPovodňové komise sousedních ORP
IconAbecední seznam PK

- P -

PČR - Obvodní oddělení Olomouc I

PČR - Obvodní oddělení Olomouc II

PČR - Obvodní oddělení Olomouc IV

PČR - Obvodní oddělení Velká Bystřice

počet obyvatel obcí ORP

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbor Olomouc

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

použité zkratky

Povodí Moravy, s. p. - vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s. p. - závod Horní Morava

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava, provoz Olomouc

Povodňová komise obce Kožušany-Tážaly - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Povodňová komise statutárního města Prostějov - pk 

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

IconProtipovodňová opatření
IconProtipovodňová opatření

Přáslavice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Předmět editoru dat

Předpisy

Přerov - pk 

Příkazy - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

- R -

Radio Haná

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

Samotišky - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

schválení PP

Skládky - tabulka

Skrbeň - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Slatinice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

souhrnná zpráva po povodni

soulad

Soulad s plánem vyššího správního celku

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily

Správa nemovitostí Olomouc a.s.

Správa silnic Olomouckého kraje

Správa silnic Olomouckého kraje - Středisko údržby Olomouc

Správa železnic – Oblastní ředitelství Olomouc

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconPodle dešťových srážek
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Stanovisko správců povodí a toku

Státní plavební správa

Státní veterinární ústav Olomouc

SUEZ CZ, a.s. - provozovna Olomouc

Suchonice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Svésedlice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- Š -

Školy a školní jídelny

Štěpánov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- T -

Technické služby

Technické služby města Olomouce, a.s.

Telekomunikace

Těšetice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

tiráž

tísňová volání

Tovačov - pk 

Tovéř - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Tršice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

TV Morava, s.r.o.,

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

- Ú -

Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá

ukázky dPP

Uničov - pk 

Ústín - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Ústřední povodňová komise - pk 

Uživatelská mapa

- V -

Velká Bystřice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Velký Týnec - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Velký Újezd - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Věrovany - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

VHZS Město Libavá

Vodní díla - tabulka

IconVodní díla I.–III. kategorie
IconZvláštní povodeň
IconPovodně způsobené havarijní situací na vodních nádržích
IconVodní díla I.–III. kategorie
IconDalší vodní díla

Vodní toky - tabulka

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vojenská nemocnice Olomouc

Vojenská policie Město Libavá

Vojenská velitelství a úřady

VÚ 8129 Libavá - operační dozorčí

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- Z -

Zábřeh (město) - pk 

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Zásobování

Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci

Zdravotnictví

zkratky

ZZIP, s.r.o., televizní studio

ZZS Olomouckého kraje

ZZS Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc