Důležité organizace

  Kontakty 

Důležité organizace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky
Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Seznam OVM

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 74
Datum vytvoření výpisu: 14.01.2014
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Česká inspekce životního prostředí 

název

telefon

fax

Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 1a, čp. 267, 19000 Praha 9 - Vysočany

283 891 564

283 892 662

Ředitelství České inspekce životního prostředí
Na Břehu 1a, čp. 267, 19000

222 860 111

283 892 662

Oblastní inspektorát ČIŽP Olomouc
Tovární 41, čp. 1059, 77900 Olomouc

585 243 410

585 243 410

Český hydrometeorologický ústav 

název

telefon

fax

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17, čp. 2050, 14306 Praha

244 031 111

244 032 500

ČHMÚ - pobočka Brno
Kroftova čp. 43, 61667 Brno

541 421 011

541 421 018

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno
Kroftova čp. 43, 61667 Brno

541 421 022

541 421 018

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno
Kroftova čp. 43, 61667 Brno

541 421 033

541 421 018

ČHMÚ - Regionální přepodvědní pracoviště Brno
Kroftova čp. 43, 61667 Brno

541 421 072

541 421 018

Dopravní služby 

název

telefon

fax

ARRIVA MORAVA a.s.
Rolsberská 66, čp. 638, 77900 Olomouc

585 108 274

585 108 382

Hasičský záchranný sbor tel_150 150 tel_112 112

název

telefon

fax

Hasičská záchranná služba - ČESKÉ DRÁHY, a.s.
Chodovská 3a, čp. 1430, 14100 Praha 4

972 235 106

972 235 144

HZS - Generální ředitelství ČR
Kloknerova 26, čp. 2295, 14801 Praha

950 819 229

950 819 960

HZS - Územní odbor Prostějov
Wolkerova 6, čp. 1554, 79601 Prostějov

950 775 011

 

HZS - centrální stanice Prostějov
Wolkerova 6, 79601 Prostějov

950 775 011

950 775 002

Hygienické stanice 

název

telefon

fax

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
Wolkerova 6, čp. 74, 77900 Olomouc

585 719 111;585419956

585 719 245

KHS - Územní pracoviště Prostějov
Šafaříkova 49, čp. 4477, 79720 Prostějov

582 338 501,582305760

582 305 762

Odborné subjekty 

název

telefon

fax

Vodní díla - TBD a.s.
Hybernská 40, čp. 1617, 11000 Praha

221 408 111

224 212 803

Vodní díla- TBD a.s., Pracoviště Brno
Studená 2, čp. 909, 63800 Brno

544 525 121

545 222 642

Podniky povodí 

název

telefon

fax

Povodí Moravy, státní podnik
Dřevařská 11, 60175 Brno

541 637 111

541 211 403

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku
Dřevařská 11, čp. 932, 60175 Brno

541 637 202

541 637 210

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink
Dřevařská čp. 11, 60175 Brno

541 637 250

 

Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje
Dřevařská 11, 60175 Brno

541 211 826

541 211 404

Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje, provoz Blansko
Poříčí čp. 7, 67801 Blansko

516 414 961

 

Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje, provoz Brno-Svitava
K Povodí čp. 10, 61800 Brno

543 423 441

 

Policie ČR, městská policie  tel_158 158 tel_112 112

název

telefon

fax

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
tř. Kosmonautů 10, čp. 189, 77136 Olomouc

974 761 229

974 761 900

Policie ČR, Územní odbory Prostějov
Havlíčkova 12, 79677 Prostějov

974 781 230

582 336 961

PČR - Obvodní oddělení Konice
Masarykovo nám. čp. 36, 79852 Konice

582 396 212

582 396 139

PČR - Obvodní oddělení Plumlov
Tyršovo nám. čp. 160, 79803 Plumlov

582 393 233

582 393 507

Rozvodné sítě 

název

telefon

fax

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.
Guldenerova 19, čp. 2577, 30338 Plzeň

840 840 840

371 102 008

ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 8, čp. 874, 40502 Děčín

840 850 860

371 102 008

RWE - Olomouc
Jeremenkova 40b, čp. 1211, 77900 Olomouc

595 141 444;602533624

595 141 090

RWE GasNet, s.r.o.
Klíšská 96, čp. 940, 40001 Ústí nad Labem

475 325 131

475 325 130

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 1, čp. 499, 65702 Brno

532 221 111

545 578 571

RWE Energie, a.s.
Klíšská čp. 940, 40117 Ústí nad Labem

840 113 355,1239(pohotovost)

 

RWE Plynoprojekt, s.r.o.
U Plynárny čp. 223, 14021 Praha

267 976 211

267 976 202

RWE Transgas, a.s.
Limuzská čp. 3135, 10098 Praha

267 971 111

 

RWE Zákaznické služby, s.r.o.
Plynární 70272 Ostrava

840 113 355

 

Rybářské organizace 

název

telefon

fax

Moravský rybářský svaz, o.s.
Soběšická 83, čp. 1325, 61400 Brno

548 523 437,548526336

545 223 838

MRS  MO Konice [46-30]
Vodní čp. 293, 79852 Konice

582 397 348

 

MRS  MO Němčice nad Hanou [46-47]
Havlíčkova čp. 93, 79827 Němčice nad Hanou

 

 

MRS  MO Prostějov [46-57]
Mánesova 1 , čp. 4290, 79601 Prostějov

722 771 773

 

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice) 

název

telefon

fax

Správa silnic Olomouckého kraje
Lipenská 120, čp. 753, 77211 Olomouc

585 170 311

585 311 115

SSOK - Středisko údržby Jih
Kostelecká 55, čp. 912, 79656 Prostějov

582 331 616

581 210 780

SSOK - Středisko údržby Olomouc
Lipenská 120, čp. 753, 77211 Olomouc

585 311 049;585151422

585 311 528

SŽDS s.o., Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, čp. 773, 77258 Olomouc

972 741 103

972 741 025

Správci drobných vodních toků a nádrží 

název

telefon

fax

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova čp. 1106, 50168 Hradec Králové

495 262 111

495 262 391

Lesy ČR, s.p., odbor vodního hospodářství
Přemyslova čp. 1106, 50168 Hradec Králové

495 860 228

 

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Moravy, Vsetín
U Skláren čp. 781, 75501 Vsetín

956 957 111

571 489 832

Vojenské lesy a statky, s.p.
Pod Juliskou 5, čp. 1621, 16000 Praha

731 137 691

224 310 921

Správci vodovodů a kanalizací 

název

telefon

fax

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Krapkova 26, čp. 1635, 79601 Prostějov

582 301 011,606743886

 

Telekomunikace 

název

telefon

fax

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2, čp. 2819, 13000 Praha

972 225 555

972 225 556

Česká pošta, s. p.
Politických vězňů čp. 227.25, 11000 Praha

221 131 111

 

Telefónica Czech republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu
Za Brumlovkou 2, čp. 266, Praha Praha

800 222 777

271 481 750

Telefonica O2 Czech repulic, a.s.
Růžová čp. 1238, 68601 Uherské Hradiště

840 114 114

 

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 1, čp. 2144, 14900 Praha

603 601 111

603 604 606

Vodafone Czech Republic a.s.
Vinohradská 167, čp. 3217, 10000 Praha

800 777 777

 

Veřejná správa 

název

telefon

fax

Magistrát města Prostějov
T.G. Masaryka 14, čp. 130, 79601

582 329 111

582 342 338

Magistrát města Prostějov - vodoprávní úřad
Školní 4, čp. 3643, 79601 Prostějov

582 329 400

582 342 338

Veterinární asanační podniky 

název

telefon

fax

Asanace, s.r.o. Žichlínek
pošta Lanškroun čp. 176, 56331 Žichlínek

465 350 222

465 394 229

ASAP s.r.o.
čp. 145, 58256 Věž

569 408 111

569 423 864

ASAVET, spol. s r.o.
33401 Biřkov 43, pošta Přeštice

376 393 283

376 393 483

INPOST, spol. s r.o.  pobočka Uherské Hradiště
Moravní nábřeží 299 čp. 299, 68601 Uherské Hradiště

572 535 911

 

Vapo spol. s r.o.
Žatecká čp. 661, 44101 Podbořany

415 237 701

415 214 406

Veterinární správa 

název

telefon

fax

Státní veterinární správa ČR
Slezská 7, čp. 100, 12000 Praha

227 010 142

 

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj
tř. Míru 101, čp. 563, 77900 Olomouc

585 700 730;585413322

585 700 746

Krajská veterinární správa - Prostějov
Za Kosteleckou čp. 3902, 79601 Prostějov

582 345 211,582345222

582 344 926

Vojenská velitelství a úřady 

název

telefon

fax

KVV Olomouc
1. máje 1, čp. 803, 77111 Olomouc

973 401 111

973 406 429

Vojenské lesy a statky, s.p.
Pod Juliskou 5, čp. 1621, 16000 Praha

731 137 691

224 310 921

Zdravotnictví  tel_155 155 tel_112 112

název

telefon

fax

Oblastní spolek ČČK Prostějov
Milíčova 3, čp. 2634, 79601 Prostějov

723 005 411

582 342 580

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6, čp. 185, 77520 Olomouc

585 851 111

585 413 841

Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Prostějov
Mathonova 291, čp. 1, 79604 Prostějov

582 315 111

582 315 611

Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci
Wolkerova 6, čp. 74, 77911 Olomouc

585 719 111 

585 719 239

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
Aksamitova 8, čp. 557, 77900 Olomouc

585 544 200;585544444

585 223 693

ZZS Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov
Wolkerova 8, 79601 Prostějov

582 310 557

 

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje (pobočka Prostějov)
Wolkerova 8, čp. 1559, 79601 Prostějov

950 775 657

 

 

Soubor: kontakty-subj_2.htm


Kontakty > Důležité organizace

 | nahoru |

23.11.2012, publikována: 17.1.2014