Důležité organizace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Kontakty >

Důležité organizace

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 77
Datum vytvoření výpisu: 26.04.2022
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

hmtoggle_arrow1Přehled vybraných organizací

 


Česká inspekce životního prostředí

hmtoggle_arrow1ČIŽP Oblastní inspektorát Olomouc

 

Český hydrometeorologický ústav

hmtoggle_arrow1Český hydrometeorologický ústav

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - centrální předpovědní pracoviště

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - pobočka Brno

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - pobočka Ostrava

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení hydrologie Ostrava

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Ostrava

 

Dopravní služby

hmtoggle_arrow1ARRIVA MORAVA a.s.

 

hmtoggle_arrow1ARRIVA MORAVA a.s.  - oblast Olomouc

 

hmtoggle_arrow1České dráhy, a.s. - Olomouc hlavní nádraží

 

hmtoggle_arrow1Dopravní podnik města Olomouce, a. s.

 

Hasičský záchranný sbor

hmtoggle_arrow1HZS Olomouckého kraje

 

hmtoggle_arrow1HZS - Územní odbor Olomouc

 

hmtoggle_arrow1HZS - stanice Olomouc

 

hmtoggle_arrow1JSDH Lošov

 

hmtoggle_arrow1JSDH Radíkov

 

hmtoggle_arrow1JSDH Topolany (u Olomouce)

 

hmtoggle_arrow1JSDHO Černovír (Město Olomouc)

 

hmtoggle_arrow1JSDHO Droždín (Město Olomouc)

 

hmtoggle_arrow1JSDHO Holice (Město Olomouc)

 

hmtoggle_arrow1SDH Chomoutov (Město Olomouc)

 

hmtoggle_arrow1SDH Chválkovice (Město Olomouc)

 

Hygienické stanice

hmtoggle_arrow1Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

 

Nemovitosti

hmtoggle_arrow1Správa nemovitostí Olomouc a.s.

 

Odborné subjekty

hmtoggle_arrow1Česká televize, studio Olomouc

 

hmtoggle_arrow1Český rozhlas Olomouc

 

hmtoggle_arrow1Mladá fronta Dnes - Regionální redakce Olomouc

 

hmtoggle_arrow1Olomoucký DENÍK

 

hmtoggle_arrow1Radio Haná

 

hmtoggle_arrow1SUEZ CZ, a.s. - provozovna Olomouc

 

hmtoggle_arrow1ZZIP, s.r.o., televizní studio

 

Podniky povodí

hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s. p. - vodohospodářský dispečink

 

hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s. p. - závod Horní Morava

 

hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava, provoz Olomouc

 

hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku

 

hmtoggle_arrow1Povodí Odry, státní podnik, Závod 1 Opava

 

hmtoggle_arrow1Povodí Odry, státní podnik, VHP Opava

 

Policie ČR, městská policie

hmtoggle_arrow1Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

 

hmtoggle_arrow1Policie ČR, Územní odbor Olomouc

 

hmtoggle_arrow1PČR - Obvodní oddělení Olomouc I

 

hmtoggle_arrow1PČR - Obvodní oddělení Olomouc II

 

hmtoggle_arrow1PČR - Obvodní oddělení Olomouc IV

 

hmtoggle_arrow1PČR - Obvodní oddělení Velká Bystřice

 

hmtoggle_arrow1Městská policie Olomouc

 

Rozvodné sítě

hmtoggle_arrow1ČEZ Distribuce, a.s., Olomouc

 

hmtoggle_arrow1Dalkia Česká republika, a.s., divize Teplárna Olomouc

 

hmtoggle_arrow1INNOGY, s. r. o. - pobočka Olomouc

 

hmtoggle_arrow1OLTERM & TD Olomouc, a.s.

 

Rybářské organizace

hmtoggle_arrow1ČRS MO Olomouc [7027]

 

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

hmtoggle_arrow1Správa silnic Olomouckého kraje

 

hmtoggle_arrow1Správa silnic Olomouckého kraje - Středisko údržby Olomouc

 

hmtoggle_arrow1Správa železnic – Oblastní ředitelství Olomouc

 

Správci drobných vodních toků a nádrží

hmtoggle_arrow1Lesy České republiky, s.p., ředitelství

 

hmtoggle_arrow1Lesy ČR, s. p., OŘ jižní Morava

 

hmtoggle_arrow1Lesy ČR, s. p., OŘ severní Morava

 

hmtoggle_arrow1Lesy města Olomouce, a.s.

 

Správci vodovodů a kanalizací

hmtoggle_arrow1Moravská vodárenská, a.s.

 

Technické služby

hmtoggle_arrow1Technické služby města Olomouce, a.s.

 

Telekomunikace a poštovní služby

hmtoggle_arrow1O2 Czech Republic, a.s. (pobočka v ul. Polská)

 

Veřejná správa

hmtoggle_arrow1Krajský úřad Olomouckého kraje

 

hmtoggle_arrow1Magistrát města Olomouc

 

hmtoggle_arrow1Magistrát města Olomouc - Oddělení vodního hospodářství

 

Veterinární správa

hmtoggle_arrow1Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

 

hmtoggle_arrow1Krajská veterinární správa - Olomouc

 

hmtoggle_arrow1Státní veterinární ústav Olomouc

 

Vojenská velitelství a úřady

hmtoggle_arrow1Krajské vojenské velitelství Olomouc

 

Zdravotnictví

hmtoggle_arrow1Oblastní spolek ČČK Olomouc

 

hmtoggle_arrow1Fakultní nemocnice Olomouc

 

hmtoggle_arrow1Charita Olomouc

 

hmtoggle_arrow1Vojenská nemocnice Olomouc

 

hmtoggle_arrow1Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci

 

hmtoggle_arrow1ZZS Olomouckého kraje

 

hmtoggle_arrow1ZZS Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc

 

 


Kontakty > Důležité organizace

   | tisk | nahoru |

stránka kontakty_subj.htm aktualizována: 06.08.2018, publikována: 26.04.2022