Protipovodňová opatření

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Protipovodňová opatření

Protipovodňová ochrana (protipovodňová opatření) slouží k eliminaci nebo zmírnění škodlivých účinků povodní a k minimalizaci škod způsobených povodněmi. Hlavním cílem těchto opatření je transformace povodňových průtoků ve vodních nádržích nebo převedení těchto průtoků mimo zastavěná území buď do území určených k řízeným rozlivům povodní nebo využití přirozených rozlivů v říční nivě a do volné krajiny. V zastavěných územích obcí a měst je princip ochránit a vodu z území co nejrychleji odvést. Ve správním území města je povodňová ochrana významnou součástí rozvoje města. Vzhledem k tomu, že městem protéká řeka Morava a do ní se vlévá na území města ještě Bystřice a Mlýnský potok byla potřeba výstavby protipovodňových opatření vyvolána zejména po zkušenostech s katastrofální povodní v roce 1997. Za tu dobu bylo vybudováno řadu protipovodňových opatření – liniových staveb, navýšení hrází, úpravy koryta toku, obtokový kanál a další stavby jsou plánované.

 

hmtoggle_arrow1Přehled protipovodňových opatření

 

 


tok: Mlýnský p. 10100426

hmtoggle_arrow1Olomouc: Jez a MVE Chomoutov

tok: Morava 10100003

hmtoggle_arrow1Olomouc: Jez Olomouc
hmtoggle_arrow1Olomouc: Obtokový kanál s jezem
hmtoggle_arrow1Olomouc: Ochranná hráz Dětského domova a Povodí Moravy a nátok do inundace
hmtoggle_arrow1Olomouc: Ochranná levobřežní hráz Morava
hmtoggle_arrow1Olomouc: Ochranná levobřežní hráz na Moravě - Černovír

tok: Trusovický p. 10100157

hmtoggle_arrow1Olomouc: Ochranná levobřežní hráz na Trusovickém p. - Černovír

tok: Morava 10100003

hmtoggle_arrow1Olomouc: Ochranná pravobřežní hráz Morava

 

Tabulka obsahuje 8 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 26.04.2022
 


Věcná část > Protipovodňová opatření

   | tisk | nahoru |

stránka b_ppo.htm aktualizována: 17.03.2022, publikována: 26.04.2022